Metody utwardzania nawierzchni

Jest wiele metod utwardzania powierzchni. Do powierzchni utwardzanych przystają pomiędzy innymi kosztowny takie, jak bitumiczne lub asfaltowe. Istnieją też mniej radykalne metody utwardzania powierzchni takie, jak podsypywanie żwirem czy układanie celowo do tego stworzonych płyt, które stabilizują powierzchnię, jakkolwiek nie powodują kompletnego zerwania kontaktu między utwardzaną powierzchnią a otoczeniem. Continue reading